sculpturen

Vruchtbaarheidsbeelden zijn afbeeldingen van vrouwen met ronde vormen en weinig uitgesproken gelaatstrekken. Het zijn de oudste teruggevonden kunstuitingen in keramiek. Ze zijn een eerbetoon aan de vrouw en alles dat die voortbrengt, vooral met betrekking tot voeding en het krijgen van kinderen.

De ronde vormen symboliseren goede tijden, veiligheid en succes. Het ontbreken van uitgesproken gelaatstrekken benadrukt de seksualiteit.

De moedergodin of het venusbeeld komt in de menselijke geschiedenis al sinds het paleolithicum in allerlei vormen voor, en dit in alle werelddelen en culturen.

Het moederbeeld heeft voor mij een intense persoonlijke betekenis door gebeurtenissen in mijn jeugd en door de eigen ervaring als moeder.

De inspiratie voor de beelden komt echt vanuit een buikgevoel. Wat ken ik trouwens beter dan een vrouwenlichaam?